مطالب حاوی برچسب «اثر اقتباسی»:
مساله کپی‌رایت در آثار اقتباسی

کپی‌رایت تصویرسازی مبتنی بر عکسی از خانم سیمین بهبانی که به مناسبت فوت ایشان در روزنامه شرق منتشر شد در فضای مجازی بحث‌های زیادی را برانگیخته. در این قسمت به معرفی کپی‌رایت آثار اقتباسی می‌پردازم. این آثار از طرفی برای خلق شدن نیازمند کسب اجازه از دارنده اثر اصلی هستند و در غیر اینصورت مصداق نقض حقوق به‌شمار می‌آیند، و از طرف دیگر، خود، اثری اصیل و موجد کپی‌رایت هستند. این نوع کپی‌رایت «دو طرفه» بر اساس قانون ایران چگونه اعمال می‌شود، در این نوشته بخوانید.

کدام عکس در ایران کپی‌رایت دارد؟

کپی‌رایت و حقوق و تکالیفی که به دنبال آن می‌آید در حیطه آثار عکاسی در قالب چند نوشتار مجزا در اثر اصیل معرفی خواهند شد. کپی‌رایت در آثار عکاسی به دلایل متعدد از جمله پیشرفت فن‌آوری، سهولت آفرینش و به نوعی همه‌گیر شدن این هنر و نیز سهولت نقض حقوق موجود در آن و در مواردی، قوانین خاص آن از جمله در مورد دوره حمایت کپی‌رایت از این آثار در ایران و برخی کشورهای عضو پیمان برن، بررسی جداگانه خود را برای اینکه ببینیم مباحث مختلف کپی‌رایت در این رشته از هنر چگونه می‌گنجد و اعمال می‌شود، می‌طلبد.
در این چند نوشتار تاکید بر معرفی کپی‌رایت آثار عکاسی در داخل ایران مد نظر است و نه سخن‌های صرفاً نظری؛ از این رو که عکاسان خواننده این وبلاگ و نیز هر آنکس از میان شما اگر دستی بر عکاسی دارد، اطلاعاتی پیدا کند درباره اینکه مقولات قابل طرح مرتبط با کپی‌رایت در عکاسی کدام است و نسبت به چه چیزهایی باید حساس باشد. نیز اگر عکاس هم نباشید ولی بنا بر استفاده از عکسی از پدیدآورندگان داخلی یا خارجی دارید- مثلاً در کار وبلاگ‌نویسی- چه تکالیفی برای رعایت کردن دارید و در چه موارد استفاده از عکسی می‌تواند مصداق نقض حقوق گردد.
در نوشتار حاضر به معرفی دو شرط اساسی برای برخورداری یک عکس از کپی‌رایت و نیز یک شرط خاص برای حمایت در قانون فعلی ایران می‌پردازم. سپس اشاره می‌شود به اینکه «عکس کپی‌رایت دارد» در عمل یعنی چه؟!

اگر نویسنده یا عکاس آزاد (فری‌لنس) هستید، حتماً در حرفه خود با امضای قراردادهایی مواجه خواهید شد. قرارداد‌ها هنگامی که به خوبی تنظیم شده باشند، هم حقوق نویسنده/ عکاس/ پدیدآورنده و هم حقوق مشتری را تامین می‌کنند و با توضیح …

روش ایران برای محاسبه دوره کپی‌رایت چیست؟

در ادامه مطلب قبلی درباره روز جهانی سیطره همگان، در این نوشته به بررسی این روز در ایران خواهم پرداخت که البته در حال حاضر وجود ندارد، اما چه باک؟! می‌توانیم آن را شروع کنیم. چگونه؟ این نوشتار را بخوانید.

RSS Feed
Facebook
Google+
Twitter
  • دسته‌بندی

  • برچسب‌ها

  • مقررات و شرایط استفاده از محتوا

    نوشتارهای اثر اصیل نگاشته یا ترجمه سوره صادقی و حقوق مادی و معنوی آن‌ها محفوظ و متعلق به وی است. نظر به صرف وقت و هزینه بابت مطالعه، پژوهش، نگارش، بازنویسی و ویراستاری هر نوشته، رعایت کلیه حقوق مادی و معنوی موجود در آثار و نوشتارهای این تارنما لازم است و با جدیت مونیتور و پیگیری می‌شود. پیش از استفاده جزئی یا کلی از نوشتارهای این تارنما اطمینان حاصل کنید که «سند مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) را مطالعه کرده و به طور کامل رعایت می‌کنید. کلیه موارد عدم رعایت مفاد «مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) با جدیت مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

  • Designed and Developed
    Blue Fish Dream