مطالب حاوی برچسب «تریپس»:

در نوشته‌های پیشین درباره پیمان برن، به معرفی کلیات، مفاهیم مرکزی این پیمان و سپس شروط حمایت از آثار تحت این پیمان پرداخته شد. اکنون در ادامه، مدت و محدوده حمایت، سایر مقررات برن می‌آید و در انتها سه موافقتنامه …

موافقتنامه تریپس و گت چگونه با هم در پیوندند؟

معمولاً در دوران تحصیل چنان مشغول مطالعه و سردرآوردن از منابع بسیار هستیم که گاه از پرسش‌های ساده ولی اساسی درباره آنها غافل می‌شویم و به پس ذهنمان می‌رانیم. شاید از این رو که چنان اساسی‌اند که پرسیدن آنها ممکن …

RSS Feed
Facebook
Google+
Twitter
  • دسته‌بندی

  • برچسب‌ها

  • مقررات و شرایط استفاده از محتوا

    نوشتارهای اثر اصیل نگاشته یا ترجمه سوره صادقی و حقوق مادی و معنوی آن‌ها محفوظ و متعلق به وی است. نظر به صرف وقت و هزینه بابت مطالعه، پژوهش، نگارش، بازنویسی و ویراستاری هر نوشته، رعایت کلیه حقوق مادی و معنوی موجود در آثار و نوشتارهای این تارنما لازم است و با جدیت مونیتور و پیگیری می‌شود. پیش از استفاده جزئی یا کلی از نوشتارهای این تارنما اطمینان حاصل کنید که «سند مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) را مطالعه کرده و به طور کامل رعایت می‌کنید. کلیه موارد عدم رعایت مفاد «مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) با جدیت مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

  • Designed and Developed
    Blue Fish Dream