مطالب حاوی برچسب «سازمان جهانی مالکیت فکری»:
کپی‌رایت و صنعت موسیقی

درونمایه انتخاب‌شده برای روز جهانی مالکیت فکری امسال (۲۰۱۵) وایپو «به پا خیزیم، برای موسیقی» نام دارد. به این مناسبت این سازمان نوشته خوبی برای معرفی نقش کپی‌رایت در شکوفایی صنعت موسیقی در هفت قسمت نوشته که به تدریج ترجمه و در اختیار قرار می‌گیرد. خوبی نوشته وایپو سادگی آن برای درک آسان همه افراد است تا مطالب کلیدی بطور مختصر و مفید شرح داده شود.

در نوشته‌های پیشین درباره پیمان برن، به معرفی کلیات، مفاهیم مرکزی این پیمان و سپس شروط حمایت از آثار تحت این پیمان پرداخته شد. اکنون در ادامه، مدت و محدوده حمایت، سایر مقررات برن می‌آید و در انتها سه موافقتنامه …

در قسمت دوم از جستار در معرفی پیمان برن به این می‌پردازم که تحت این پیمان چه آثاری قابل برخورداری از حمایتند و اگر اثری قابل حمایت شناخته شود، سپس در چه صورت این حمایت بر آن حمل خواهد شد.

این نوشته، قسمت اول جستار در معرفی پیمان برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری مصوب ۱۸۸۶ است که به تعریف مفاهیم مرکزی این پیمان می‌پردازد.

RSS Feed
Facebook
Google+
Twitter
  • دسته‌بندی

  • برچسب‌ها

  • مقررات و شرایط استفاده از محتوا

    نوشتارهای اثر اصیل نگاشته یا ترجمه سوره صادقی و حقوق مادی و معنوی آن‌ها محفوظ و متعلق به وی است. نظر به صرف وقت و هزینه بابت مطالعه، پژوهش، نگارش، بازنویسی و ویراستاری هر نوشته، رعایت کلیه حقوق مادی و معنوی موجود در آثار و نوشتارهای این تارنما لازم است و با جدیت مونیتور و پیگیری می‌شود. پیش از استفاده جزئی یا کلی از نوشتارهای این تارنما اطمینان حاصل کنید که «سند مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) را مطالعه کرده و به طور کامل رعایت می‌کنید. کلیه موارد عدم رعایت مفاد «مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) با جدیت مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

  • Designed and Developed
    Blue Fish Dream