مطالب حاوی برچسب «مرجع ملی مالکیت معنوی»:
کمی بیشتر درباره مرجع ملی مالکیت فکری

در نوشته پیشین اثر اصیل درباره شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت فکری که در پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری به نام مرجع ملی مالکیت معنوی از آن نام برده شده، نوشته شد و مصوبه مربوط به آن قرار داده شد. در این نوشته اطلاعات بیشتری درباره این شورا که در اینترنت قابل‌یافتن است، می‌آید.

مرجع ملی مالکیت معنوی

«شورای عالی سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی» در زمینه مسائل مالکیت فکری، که به‌اختصار به «مرجع ملی مالکیت معنوی» شناخته می‌شود و در سال ۸۶ تشکیل شد، می‌تواند نقش مهمی در پیگیری و رسیدگی مسائل مالکیت فکری -که شامل مالکیت ادبی و هنری نیز می‌گردد- از سوی دولت داشته باشد. در این نوشتار آنچه تاکنون برای شناخت و معرفی این شورا یافته‌ام، می‌آید.

RSS Feed
Facebook
Google+
Twitter
  • دسته‌بندی

  • برچسب‌ها

  • مقررات و شرایط استفاده از محتوا

    نوشتارهای اثر اصیل نگاشته یا ترجمه سوره صادقی و حقوق مادی و معنوی آن‌ها محفوظ و متعلق به وی است. نظر به صرف وقت و هزینه بابت مطالعه، پژوهش، نگارش، بازنویسی و ویراستاری هر نوشته، رعایت کلیه حقوق مادی و معنوی موجود در آثار و نوشتارهای این تارنما لازم است و با جدیت مونیتور و پیگیری می‌شود. پیش از استفاده جزئی یا کلی از نوشتارهای این تارنما اطمینان حاصل کنید که «سند مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) را مطالعه کرده و به طور کامل رعایت می‌کنید. کلیه موارد عدم رعایت مفاد «مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) با جدیت مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

  • Designed and Developed
    Blue Fish Dream