مطالب حاوی برچسب «پیمان برن»:
کپی‌رایت و صنعت موسیقی

درونمایه انتخاب‌شده برای روز جهانی مالکیت فکری امسال (۲۰۱۵) وایپو «به پا خیزیم، برای موسیقی» نام دارد. به این مناسبت این سازمان نوشته خوبی برای معرفی نقش کپی‌رایت در شکوفایی صنعت موسیقی در هفت قسمت نوشته که به تدریج ترجمه و در اختیار قرار می‌گیرد. خوبی نوشته وایپو سادگی آن برای درک آسان همه افراد است تا مطالب کلیدی بطور مختصر و مفید شرح داده شود.

انزوای هنری کشور در نتیجه عقب‌ماندگی قوانین کپی‌رایت

در قسمت دوم جستار در پدیده سرقت هنری در ایران، تاثیر ضعف قوانین کپی‌رایت و به طور خاص این ویژگی عقب‌مانده قانون ایران که آثار خارجی را از شمول حمایت کپی‌رایت خارج می‌کند، بر وضعیت حاد رواج سرقت هنری، خشک شدن چشمه‌های خلاقیت در هنر ایران و افتادن هنرمندان ایرانی به ورطه تکرار در خود و دنباله‌روی مقلدانه و سطحی از جریان‌های هنری دیگر کشورها، بررسی شده است.

کدام عکس در ایران کپی‌رایت دارد؟

کپی‌رایت و حقوق و تکالیفی که به دنبال آن می‌آید در حیطه آثار عکاسی در قالب چند نوشتار مجزا در اثر اصیل معرفی خواهند شد. کپی‌رایت در آثار عکاسی به دلایل متعدد از جمله پیشرفت فن‌آوری، سهولت آفرینش و به نوعی همه‌گیر شدن این هنر و نیز سهولت نقض حقوق موجود در آن و در مواردی، قوانین خاص آن از جمله در مورد دوره حمایت کپی‌رایت از این آثار در ایران و برخی کشورهای عضو پیمان برن، بررسی جداگانه خود را برای اینکه ببینیم مباحث مختلف کپی‌رایت در این رشته از هنر چگونه می‌گنجد و اعمال می‌شود، می‌طلبد.
در این چند نوشتار تاکید بر معرفی کپی‌رایت آثار عکاسی در داخل ایران مد نظر است و نه سخن‌های صرفاً نظری؛ از این رو که عکاسان خواننده این وبلاگ و نیز هر آنکس از میان شما اگر دستی بر عکاسی دارد، اطلاعاتی پیدا کند درباره اینکه مقولات قابل طرح مرتبط با کپی‌رایت در عکاسی کدام است و نسبت به چه چیزهایی باید حساس باشد. نیز اگر عکاس هم نباشید ولی بنا بر استفاده از عکسی از پدیدآورندگان داخلی یا خارجی دارید- مثلاً در کار وبلاگ‌نویسی- چه تکالیفی برای رعایت کردن دارید و در چه موارد استفاده از عکسی می‌تواند مصداق نقض حقوق گردد.
در نوشتار حاضر به معرفی دو شرط اساسی برای برخورداری یک عکس از کپی‌رایت و نیز یک شرط خاص برای حمایت در قانون فعلی ایران می‌پردازم. سپس اشاره می‌شود به اینکه «عکس کپی‌رایت دارد» در عمل یعنی چه؟!

پیکاسو و چیپس سیب‌زمینی

در لابی هتل چهارفصل در خیابان ۵۷م شرقی نیویورک یک نقاشی دیواری قرار دارد. کسانی که این هتل را دیده‌اند حتماً از کنار این نقاشی دیواری رد شده‌اند و بسیاری از آنها هم دست‌کم برای چند لحظه‌ای ایستاده‌اند تا نگاهی بر آن بیندازند…

RSS Feed
Facebook
Google+
Twitter
  • دسته‌بندی

  • برچسب‌ها

  • مقررات و شرایط استفاده از محتوا

    نوشتارهای اثر اصیل نگاشته یا ترجمه سوره صادقی و حقوق مادی و معنوی آن‌ها محفوظ و متعلق به وی است. نظر به صرف وقت و هزینه بابت مطالعه، پژوهش، نگارش، بازنویسی و ویراستاری هر نوشته، رعایت کلیه حقوق مادی و معنوی موجود در آثار و نوشتارهای این تارنما لازم است و با جدیت مونیتور و پیگیری می‌شود. پیش از استفاده جزئی یا کلی از نوشتارهای این تارنما اطمینان حاصل کنید که «سند مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) را مطالعه کرده و به طور کامل رعایت می‌کنید. کلیه موارد عدم رعایت مفاد «مقررات و شرایط استفاده از محتوا» (لینک) با جدیت مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

  • Designed and Developed
    Blue Fish Dream